در حال بارگذاری
بالا
۱۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۰۳ ۹۴/۰۷/۱۷
↑میگـــذره↓↑ •●↭سخـــتِ سَــخــت↭●• ←←خـــاطره هــا→→ ✘✘تــلخِ تَـــلــخ✘✘ ↯↯نیــســت خیــالِــت↯↯ ↓↑✘تَــختِ تَـــخت✘↓↑ ↯↭دود میــکُنـــم↭↯ ✘✘نَــخ به نَـــخ✘✘

↑میگـــذره↓↑ •●↭سخـــتِ سَــخــت↭●• ←←خـــاطره هــا→→ ✘✘تــلخِ تَـــلــخ✘✘ ↯↯نیــســت خیــالِــت↯↯ ↓↑✘تَــختِ تَـــخت✘↓↑ ↯↭دود میــکُنـــم↭↯ ✘✘نَــخ به نَـــخ✘✘