در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۴۱ ۹۶/۱۱/۲۶
شادی
نمادی از زیستن آگاهانه است
و نمایشی از 
سپاسگزاری در برابر یزدان پاک
ما وارث این تفکریم 
شاد باش و شاد زندگی کن که
شاد زیستن
انتخاب است نه اتفاق...
www.amlakfadak.com

شادی نمادی از زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپاسگزاری در برابر یزدان پاک ما وارث این تفکریم شاد باش و شاد زندگی کن که شاد زیستن انتخاب است نه اتفاق... www.amlakfadak.com