در حال بارگذاری
بالا
۱۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۲۷ ۹۳/۰۵/۱۸
- دارای قابلیت گندزدایی
- حداکثر تحمل فشار بخار تا 4 بار
- دارای ولوم تنظیم میزان خروجی بخار
- سیستم پاک کننده تمامی سطوح با بخار
- قابلیت پاک کنندگی هوا و ایجاد رطوبت
- قابلیت استفاده با 2 لیتر آب تا 60 دقیقه

- دارای قابلیت گندزدایی - حداکثر تحمل فشار بخار تا 4 بار - دارای ولوم تنظیم میزان خروجی بخار - سیستم پاک کننده تمامی سطوح با بخار - قابلیت پاک کنندگی هوا و ایجاد رطوبت - قابلیت استفاده با 2 لیتر آب تا 60 دقیقه