در حال بارگذاری
بالا
۲۷۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۲۵ ۹۴/۰۶/۲۹
دِلْ به دِلَْبر دادم و دلدار، دلْ را، دلْ ندید/
دلْ به دلبر دلْ سپرد، دلْدار، پا از دلْ کشید/

دلْ به دنبال دِلَشْ، دلْ دلْ کنان، دلْخونِ دل ْ/
دلْ ز دلبر خواستم، دلبر، دلْ از این دلْ برید/

دلْ شکست و، تیره روزی شد، نصیب دلْ، دِلا/
دلْ در آتش سوخت، دلبر، بی مهابا شد، پرید/

حالْ، دِلْ ماند و، غم دِلْدار و، اینْ دِلْداده، آهْ/
داده دِلْ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ خرید/

دل شکست، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ/
دِلْ بماند و، یاد دِلدار و، دلِ بی دلْ، شهید

دِلْ به دِلَْبر دادم و دلدار، دلْ را، دلْ ندید/ دلْ به دلبر دلْ سپرد، دلْدار، پا از دلْ کشید/ دلْ به دنبال دِلَشْ، دلْ دلْ کنان، دلْخونِ دل ْ/ دلْ ز دلبر خواستم، دلبر، دلْ از این دلْ برید/ دلْ شکست و، تیره روزی شد، نصیب دلْ، دِلا/ دلْ در آتش سوخت، دلبر، بی مهابا شد، پرید/ حالْ، دِلْ ماند و، غم دِلْدار و، اینْ دِلْداده، آهْ/ داده دِلْ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ خرید/ دل شکست، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْ/ دِلْ بماند و، یاد دِلدار و، دلِ بی دلْ، شهید

۱۸:۲۶ ۹۴/۰۶/۲۹
لایک
۱۸:۳۱ ۹۴/۰۶/۲۹
ممنون.لایک به وجودت دوست گلم @farnaz306
ِ
۱۸:۳۸ ۹۴/۰۶/۲۹
سلام عصرتون بخیر امیر اقا...چقدر شعر جالب و زیبایی بود..عااااالی
۱۸:۴۲ ۹۴/۰۶/۲۹
سلام وعلیکم داداش کیف احوال لاااااایک داری
سلام عصرتون بخیر چه تصویر زیبایییی
همچنین متن بسیارخوبتون.تشکررررررر
۱۸:۴۸ ۹۴/۰۶/۲۹
"احسنت"
۱۸:۵۹ ۹۴/۰۶/۲۹
لایک دلی
۱۹:۰۹ ۹۴/۰۶/۲۹
عالی√√
۱۹:۱۵ ۹۴/۰۶/۲۹
بسیاااار عااااااااااااااااااالی.. لاااااااااااااااااااااااایک
۱۹:۲۶ ۹۴/۰۶/۲۹
سلام مهرگان عزیز.عصر شمام بخیر وخوشی باشه انشاا... عاااااالی همراهی شماست دوست خوبم @ax.max
۱۹:۳۰ ۹۴/۰۶/۲۹
سلام وعلیکم داش رسول.خوبم ب لطف شما .بزرگواری و بامرام.شادی وسلامتت آرزومه داداش گلم @12357
۱۹:۳۲ ۹۴/۰۶/۲۹
سلام فاطمه خانم گل.انشاا... عصر شمام بخیر وخوشی باشه.تشکرررررررر فراوون بخاطر توجه ولطف حضورت @viara
۱۹:۳۳ ۹۴/۰۶/۲۹
احسنت به معرفت ومرامت.فدایی داری داداش @samenrayan