در حال بارگذاری
بالا
۲۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۹ ۹۷/۰۴/۱۹
تسهیلگری اجتماعی- شناسایی تسهیلگران و مدیران - اولویت بندی برای ایجاد کارگروه ها- معرفی به مراکز کسب و کار- انجام ارزیابی های فعالیت های اقتصادی واجتماعی محله، بصورت مشارکتی انجام وظایف می کنند .

تسهیلگری اجتماعی- شناسایی تسهیلگران و مدیران - اولویت بندی برای ایجاد کارگروه ها- معرفی به مراکز کسب و کار- انجام ارزیابی های فعالیت های اقتصادی واجتماعی محله، بصورت مشارکتی انجام وظایف می کنند .