در حال بارگذاری
بالا
۳۰۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۳۶ ۹۵/۰۲/۴
به 
حریم خلوت خود شبی،
 چه شود نهفته بخوانی ام

به
 کنار من
 بنشینی و
 به کنار خود بنشانی ام...

به حریم خلوت خود شبی، چه شود نهفته بخوانی ام به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانی ام...