در حال بارگذاری
بالا
۸۰۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۴۳ ۹۴/۰۶/۲۵
به کسانی که به شما حسودی میکنند 
احترام بگذارید ... ؟! 
زیرا این ها کسانی هستند
 که از صمیم قلب معتقدند 
شما بهتر از آنانید

مجتمع انفورماتیک بین الملل
www.i3center.com

به کسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید ... ؟! زیرا این ها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید مجتمع انفورماتیک بین الملل www.i3center.com