در حال بارگذاری
بالا
۱۷۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۲۸ ۹۴/۰۶/۷
^____^

^____^

۲۰:۳۴ ۹۴/۰۶/۷
لایک
۲۳:۴۴ ۹۴/۰۶/۱۶
هه...
۲۳:۴۵ ۹۴/۰۶/۱۶
براتك تك عكسام ارزش قالم جه خوب باشن جه بد... لازم نكرده شما عكساتونو باعكسای بنده مقایسه كنید شاید سبك شمابامن فرق كنه ...
۰۹:۰۵ ۹۴/۰۶/۱۷
اتفاقا ماهم خوشمون ازایلامیا نمیاد
۰۹:۰۷ ۹۴/۰۶/۱۷
بهم برخورد جون شماحق نداری عكسای منوباعكسای خودت مقایسه كنی حاالاجه عكاس باشی وجه نباشی این عكسااززاویه دیدمن اینطوربودن شاید اززاویه دیدشما فرق كنه بس نباید مقایسه كنید ....
۰۹:۰۸ ۹۴/۰۶/۱۷
شایدنگاه شما بانگاه من متفاوت باشه كه همینطورم هس ..
۱۹:۲۹ ۹۴/۰۶/۱۷
من حوصله تك كردن ندارم
۱۹:۳۰ ۹۴/۰۶/۱۷
میخواستی نكنی كی مجبورت كرده ب
۱۱:۳۷ ۹۴/۰۶/۱۸
اره