در حال بارگذاری
بالا
۴۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۰۲ ۹۶/۱۱/۸
برای اینکه دیگر کار نکنید
شغلی را انتخاب نمایید
که عاشقش هستید!

#جملات_انگیزشی
#رصاکو
#راهبران_صنعت_ارس
#ارس
#rasaco
www.rasaco.org
@rasacoorg

برای اینکه دیگر کار نکنید شغلی را انتخاب نمایید که عاشقش هستید! #جملات_انگیزشی #رصاکو #راهبران_صنعت_ارس #ارس #rasaco www.rasaco.org @rasacoorg