در حال بارگذاری
بالا
۴۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۳۷ ۹۶/۱۲/۷
⁣بیگاری
بهتر از
بیکاری
است!
#جملات_انگیزشی
#رصاکو
#راهبران_صنعت_ارس
#ارس
#rasaco
www.rasaco.org
@rasacoorg

⁣بیگاری بهتر از بیکاری است! #جملات_انگیزشی #رصاکو #راهبران_صنعت_ارس #ارس #rasaco www.rasaco.org @rasacoorg