در حال بارگذاری
بالا
۱۰۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۱۲ ۹۶/۰۸/۲۷
نام و نام خانوادگی دانشجو: فرزانه گنجی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر صنایع پلیمر ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادرپور و مشاوره آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: تهیه و مطالعه رئولوژی نانوكامپوزیت نانورس و پلی كربنات پتروشیمی خوزستان

نام و نام خانوادگی دانشجو: فرزانه گنجی رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر صنایع پلیمر ورودی ۹۴ زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادرپور و مشاوره آقای دکتر یوسفی داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی عنوان پروژه: تهیه و مطالعه رئولوژی نانوكامپوزیت نانورس و پلی كربنات پتروشیمی خوزستان