در حال بارگذاری
بالا
۱۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۷ ۹۳/۱۰/۲۷
فلكین داد الیندن

اولمادیم شاد الیندن

یاپیشایدیم یاخاندان

چكییدیم داد الیندن

فلكین داد الیندن اولمادیم شاد الیندن یاپیشایدیم یاخاندان چكییدیم داد الیندن

۲۰:۴۱ ۹۳/۱۰/۲۷
چوخ گوزل
۲۰:۴۷ ۹۳/۱۰/۲۷
یاشاسین آقا رضا
۲۰:۵۶ ۹۳/۱۰/۲۷
یاشا آذربایجانم یاشا
۲۱:۳۶ ۹۳/۱۰/۲۷
یاشاسین ینی چی؟:|
۲۱:۵۹ ۹۳/۱۰/۲۷
یعنی زنده باد
۲۳:۲۰ ۹۳/۱۰/۲۷
معنیش رو هم میگذاشتید خوب بود.
۲۳:۴۲ ۹۳/۱۰/۲۷
چوخ یاشا
۲۰:۰۴ ۹۳/۱۰/۲۸
چ جالب:))))
۰۹:۴۱ ۹۳/۱۱/۲۰
معنیش چیه؟