در حال بارگذاری
بالا
۱۰۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۴۶ ۹۵/۰۸/۳۰
▪️زنی دیدم که درگودال میرفت 
پریشان خاطر واحوال میرفت

 گلی گم کرده بود اما بمیرم
به هرگل میرسید ازحال میرفت..

▪️زنی دیدم که درگودال میرفت پریشان خاطر واحوال میرفت گلی گم کرده بود اما بمیرم به هرگل میرسید ازحال میرفت..

۲۲:۰۹ ۹۵/۰۹/۱
امان از دل زینب س .