در حال بارگذاری
بالا
۴۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۱۸ ۹۷/۰۳/۱۴
#جبهه_اقدام
نگاهی بر سند 2030 (بخش سوم)

#تسلط_بهائیت_از_طریق_سند_2030

اگر ملت را از ایمانش تهی بکنند؛ مثل این است که زره را در میدان جنگ از تن او بیرون آورده باشند. اگر مردم یک کشور را از غرور ملی و احساس مناعت و ایستادگی و استقامت تهیدست کنند، آن ها را در مقابل دشمن خلع سلاح کرده اند.
http://jebheeqdam.ir/node/74

#جبهه_اقدام نگاهی بر سند 2030 (بخش سوم) #تسلط_بهائیت_از_طریق_سند_2030 اگر ملت را از ایمانش تهی بکنند؛ مثل این است که زره را در میدان جنگ از تن او بیرون آورده باشند. اگر مردم یک کشور را از غرور ملی و احساس مناعت و ایستادگی و استقامت تهیدست کنند، آن ها را در مقابل دشمن خلع سلاح کرده اند. http://jebheeqdam.ir/node/74