در حال بارگذاری
بالا
۷۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۳:۲۹ ۹۴/۰۴/۲۰
ده مرتبه کم بود ...به دلم ماند...تا قیامت میگویم بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین....:'(

ده مرتبه کم بود ...به دلم ماند...تا قیامت میگویم بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین....:'(

۰۳:۳۲ ۹۴/۰۴/۲۰
خیلی مفهوم دار بود متنت
۰۳:۴۰ ۹۴/۰۴/۲۰
مرسی masiiiy حرفه دلم بود
۰۳:۴۱ ۹۴/۰۴/۲۰
قشنگ بود درکل...
۰۳:۴۲ ۹۴/۰۴/۲۰
تشکرات
۰۳:۴۸ ۹۴/۰۴/۲۰
masiiiy yani chi?
۰۳:۵۱ ۹۴/۰۴/۲۰
ینی معصومه...مصی
۰۳:۵۲ ۹۴/۰۴/۲۰
:|
۰۳:۵۲ ۹۴/۰۴/۲۰
وا.
۰۳:۵۳ ۹۴/۰۴/۲۰
مخففشه دگ.
۰۳:۵۴ ۹۴/۰۴/۲۰
bale harfetoon matin
۰۳:۵۶ ۹۴/۰۴/۲۰
تو حرفتون متین حرقی بود انگار؟
۰۳:۵۷ ۹۴/۰۴/۲۰
یا من اشتبا متوجه شدم.
۰۳:۵۹ ۹۴/۰۴/۲۰
خب بنده شنیده بودم به زهرا بگن زری به فاطمه بگن فاطی ولی نشنیده بودم به معصومه بگم مصی ...یه خورده عجیب بود
۰۴:۰۱ ۹۴/۰۴/۲۰
ن خیلی از دوستام میگن....بعله برا خیلیا عجیبه...خب دگ...کاهم مخففش کردیم.