در حال بارگذاری
بالا
۱۶۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۱ ۹۵/۰۲/۹
مدیر عامل بانک مسکن در جمع مدیران و روسای شعب بانک مسکن سراسر کشور، با تشریح ریز برنامه های سال 95 مربوط به تنها بانک توسعه ای بخش مسکن، اعلام کرد: مشروط به هدایت درست و هوشمندانه نظام تامین مالی مسکن در سال جاری از جانب شعب بانک مسکن، این بخش به عنوان موتور پیشران خروج از رکود اقتصادی، حداکثر تا پایان نیمه اول امسال، وارد مسیر رونق خواهد شد.

مدیر عامل بانک مسکن در جمع مدیران و روسای شعب بانک مسکن سراسر کشور، با تشریح ریز برنامه های سال 95 مربوط به تنها بانک توسعه ای بخش مسکن، اعلام کرد: مشروط به هدایت درست و هوشمندانه نظام تامین مالی مسکن در سال جاری از جانب شعب بانک مسکن، این بخش به عنوان موتور پیشران خروج از رکود اقتصادی، حداکثر تا پایان نیمه اول امسال، وارد مسیر رونق خواهد شد.