در حال بارگذاری
بالا
۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۹ ۹۶/۰۱/۱
می گویند دنیا 
متعلق به کسانی است که 
زود از خواب بیدار می شوند،
دروغ است ! 
دنیا متعلق به کسانی است 
که از بیدار شدن شان خُشنودند...

می گویند دنیا متعلق به کسانی است که زود از خواب بیدار می شوند، دروغ است ! دنیا متعلق به کسانی است که از بیدار شدن شان خُشنودند...