در حال بارگذاری
بالا
۴۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۴۲ ۹۶/۱۱/۱۹
وقتی ترس ها را کنار
 بگذارید،حل کردن
بزرگترین مشکلات
برایتان ساده می شود
#جملات_انگیزشی
#رصاکو
#راهبران_صنعت_ارس
#rasaco
www.rasaco.org
@rasacoorg

وقتی ترس ها را کنار بگذارید،حل کردن بزرگترین مشکلات برایتان ساده می شود #جملات_انگیزشی #رصاکو #راهبران_صنعت_ارس #rasaco www.rasaco.org @rasacoorg