در حال بارگذاری
بالا
۹۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۴ ۹۶/۰۳/۲۰
بعد از مسدود کردن صفحه اینستاگرام رسایی با 180 هزار عضو، صفحه اینستاگرام اعتدال که مورد حمایت جریان رسانه ای دولت است، برای مسدود کردن مجدد صفحه اینستاگرامی رسایی فراخوان داد!

بعد از مسدود کردن صفحه اینستاگرام رسایی با 180 هزار عضو، صفحه اینستاگرام اعتدال که مورد حمایت جریان رسانه ای دولت است، برای مسدود کردن مجدد صفحه اینستاگرامی رسایی فراخوان داد!