در حال بارگذاری
بالا
۱۵۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۳ ۹۴/۰۳/۲۴
-    دِشارژ بسیار پایین
( عمل تخلیه شدن شارژ باتری، پس از مدتی در صورت عدم استفاده را دِشارژ می گویند)
مدل‌های دیگر باتری‌های قابل‌شارژ، در صورتیکه پس از مدت کوتاهی استفاده نشوند تقریباً تمام شارژ خود از دست می‌دهند.
اما با استفاده از تکنولوژی جدید بکار رفته در باتری انلوپ، این اتفاق نمی افتد و حتی اگر به مدت 5 سال از باتری‌های انلوپ
استفاده نشود، همچنان بیش از 70 درصد شارژ خود را نگه می‌دارند و برای استفاده آماده می‌باشند.

- دِشارژ بسیار پایین ( عمل تخلیه شدن شارژ باتری، پس از مدتی در صورت عدم استفاده را دِشارژ می گویند) مدل‌های دیگر باتری‌های قابل‌شارژ، در صورتیکه پس از مدت کوتاهی استفاده نشوند تقریباً تمام شارژ خود از دست می‌دهند. اما با استفاده از تکنولوژی جدید بکار رفته در باتری انلوپ، این اتفاق نمی افتد و حتی اگر به مدت 5 سال از باتری‌های انلوپ استفاده نشود، همچنان بیش از 70 درصد شارژ خود را نگه می‌دارند و برای استفاده آماده می‌باشند.