در حال بارگذاری
بالا
۱۶۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۴۶ ۹۶/۰۹/۶
یک آینده ی عالی نیازی به یک گذشته ی عالی ندارد.
از اینجا به بعد مهمه نه از اینجا به قبل

⚜️ برای ساختن آینده ،برنامه داشته باش...

یک آینده ی عالی نیازی به یک گذشته ی عالی ندارد. از اینجا به بعد مهمه نه از اینجا به قبل ⚜️ برای ساختن آینده ،برنامه داشته باش...