در حال بارگذاری
بالا
۳۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۹ ۹۶/۰۱/۱۲
شهریار:  سیزده را همه عالم به در امروز از شهر /

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

شهریار: سیزده را همه عالم به در امروز از شهر / من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم