در حال بارگذاری
بالا
۱۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۹ ۹۴/۰۳/۲۶

۱۳:۳۷ ۹۴/۰۳/۲۶
این عکس
۱۳:۳۷ ۹۴/۰۳/۲۶
مال کی هستش
۱۵:۰۱ ۹۴/۰۴/۸
دو راهب که مراحلی از سیر و سلوک را گذرانده بودند و از دیاری به دیار دیگر سفر میکردند سر راه خود دختری را دیدند که در کنار رودخانه ایستاده بود و تردید داشت که از آن بگذرد. وقتی راهبان نزدیک رودخانه رسیدند دخترک از آنها تقاضای کمک کرد. یکی از راهبان بلادرنگ دختر را برداشت و از رودخانه گذراند. راهبان به راه خود ادامه دادند و مسافتی طولانی را پیمودند تا به مقصد رسیدند. در همین هنگام راهب دوم که ساعت ها سکوت کرده بود خطاب به همراه خود گفت: " دوست عزیز، ما راهبان نباید به زنان نزدیک شویم. تماس با آنها برخلاف عقاید و مقررات مکتب ماست. در صورتیکه تو دخترک را بغل کردی و از رودخانه عبور دادی. راهب اولی با خونسردی و با حالتی بی تفاوت پاسخ داد: "من دخترک را همان جا رها کردم ولی تو هنوز به آن چسبیده ای و آن را رها نمیکنی."
۰۲:۰۳ ۹۴/۰۴/۹
منو لایکم کن یکم از پیجم نرو