در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۳۳ ۹۷/۱۲/۲۰
چه آسان
لحظه ها را به كام هم تلخ میکنیم
چه آسان به اخمی می‌فروشیم 
لذت باهم بودن را
چه زود دیر میشود
و فردا می آید
و شاید ما نباشیم

چه آسان لحظه ها را به كام هم تلخ میکنیم چه آسان به اخمی می‌فروشیم لذت باهم بودن را چه زود دیر میشود و فردا می آید و شاید ما نباشیم

۲۳:۰۱ ۹۷/۱۲/۲۰
چه عکس قشنگی... ✔✔✔