در حال بارگذاری
بالا
۸۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۳ ۹۷/۰۳/۱۴
#جبهه_اقدام #فعالیت های عروسک های خیمه شب بازی در عمارت های صهیونیستی...
این جوانان جسور، بی باک و دانا برای بیرون کردن این دزدان و شیادان، اسرار پشت پرده و دسیسه های کارگردانان عمارت را فاش می کنند تا مسئولان شهر به کمک مردم، این عمارت را نابود کرده و این دزدان را از دیار خود بیرون کنند. اما افسوس که گوش شنوایی یافت نمی شود. همان مبارزه کنندگان با این دزدان شیاد، که در داخل عمارت بر ضد شیادانِ صاحب عمارت فعالیت می کنند، اولین مخالفان نابودی این عمارتند!!!
http://jebheeqdam.ir/node/101

#جبهه_اقدام #فعالیت های عروسک های خیمه شب بازی در عمارت های صهیونیستی... این جوانان جسور، بی باک و دانا برای بیرون کردن این دزدان و شیادان، اسرار پشت پرده و دسیسه های کارگردانان عمارت را فاش می کنند تا مسئولان شهر به کمک مردم، این عمارت را نابود کرده و این دزدان را از دیار خود بیرون کنند. اما افسوس که گوش شنوایی یافت نمی شود. همان مبارزه کنندگان با این دزدان شیاد، که در داخل عمارت بر ضد شیادانِ صاحب عمارت فعالیت می کنند، اولین مخالفان نابودی این عمارتند!!! http://jebheeqdam.ir/node/101