در حال بارگذاری
بالا
۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۸ ۹۵/۱۲/۳۰
این سالو بدون تو تحویل نمیگیرم

باشد حرام شیر حلالی که خورده ام اگر از خونت ساده بگذرم

#عهدنامه_من_بادوست_شهیدم

امروز امامزاده چیذر
۱۳۹۶

این سالو بدون تو تحویل نمیگیرم باشد حرام شیر حلالی که خورده ام اگر از خونت ساده بگذرم #عهدنامه_من_بادوست_شهیدم امروز امامزاده چیذر ۱۳۹۶

۲۱:۳۸ ۹۵/۱۲/۳۰
خوش به سعادتتون