در حال بارگذاری
بالا
۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۵۷ ۹۷/۰۷/۲۳
شادبودن یک سفردائمی است
نه یک مقصد معین 
و برای شادبودن هیچ
زمانی بهتر از اکنون و
هیچ دلیلی برتر از بودن با خدا نیست
...زندگیتون  سراسر شادی

شادبودن یک سفردائمی است نه یک مقصد معین و برای شادبودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی برتر از بودن با خدا نیست ...زندگیتون سراسر شادی

۲۲:۰۷ ۹۷/۰۷/۲۳
عالی... ✔ ممنون و همچنین
۰۰:۳۹ ۹۷/۰۷/۲۴
زیباست