در حال بارگذاری
بالا
۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۵۴ ۹۶/۰۱/۳۰
husseini.eivari.
.
روزها اول صبح ؛
به درودی دل خود گرم كنیم..
و چه زیباست، كنار یاران،
خنده بر صبح زدن ..
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..
تا كه باشد در دل یاد خدا ...
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس كنارهم باشیم،
چون كه یكدست ندارد آوا..
.

husseini.eivari. . روزها اول صبح ؛ به درودی دل خود گرم كنیم.. و چه زیباست، كنار یاران، خنده بر صبح زدن .. زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن.. تا كه باشد در دل یاد خدا ... زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست.. پس كنارهم باشیم، چون كه یكدست ندارد آوا.. .