در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۴۰ ۹۷/۰۴/۱۹
موسوی افزود مدیریت شهری وظیفه اشتغال زایی در این طرح را برعهده ندارد بلکه با هماهنگی های صورت گرفته با  کمیته امداد امام خمینی (ره) زمینه را برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک ویژه سرپرستان خانوار ایجاد می کند .

موسوی افزود مدیریت شهری وظیفه اشتغال زایی در این طرح را برعهده ندارد بلکه با هماهنگی های صورت گرفته با کمیته امداد امام خمینی (ره) زمینه را برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک ویژه سرپرستان خانوار ایجاد می کند .