در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۲۰ ۹۶/۰۷/۲۳
سوگند به قلم.
*به معجزه نوشتن ایمان کامل داشته باشید 
چرا که انرژی عظیمی ب هنگام نوشتن در مغز منتشر میشه ...

*اگر دقت کنید قلم ب هنگام نوشتن 
با استفاده از انگشت شصت و انگشت اشاره در دست قرار میگیرد 
که این جزو حرکات انگشتان معروف در مراقبه هست .

سوگند به قلم. *به معجزه نوشتن ایمان کامل داشته باشید چرا که انرژی عظیمی ب هنگام نوشتن در مغز منتشر میشه ... *اگر دقت کنید قلم ب هنگام نوشتن با استفاده از انگشت شصت و انگشت اشاره در دست قرار میگیرد که این جزو حرکات انگشتان معروف در مراقبه هست .