در حال بارگذاری
بالا
۶۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۰۰ ۹۵/۱۱/۲۰
husseini.eivari.
.
به دریایی فرو رفتم
که نه پا و نه سر دارد

ولی هر قطره ای از آن
به صد دریا اثر دارد

به عقل و دین و دل
بکلی بی خبر گردد

کسی کز سر این دریا
سر مویی خبر دارد ...
.
#عطار

husseini.eivari. . به دریایی فرو رفتم که نه پا و نه سر دارد ولی هر قطره ای از آن به صد دریا اثر دارد به عقل و دین و دل بکلی بی خبر گردد کسی کز سر این دریا سر مویی خبر دارد ... . #عطار