در حال بارگذاری
بالا
۱۳۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۸ ۹۴/۰۴/۱۱

۰۱:۰۴ ۹۴/۰۴/۱۱
خدامرگشون روبده به اینها میشه گفت مرد
۰۱:۰۷ ۹۴/۰۴/۱۱
تازه تو دعوا ها هم جیغ میزنن
۰۱:۱۲ ۹۴/۰۴/۱۱
واااا...خدامرگشون بده....آخره زمان همینه دیگه..پسرامثل دخترا ودخترامثل پسرا تریپ میزنن...غیرتاوتعصب ها رفته...جاشون رو نخاله بازیا گرفته...نه دینی نه خدایی..فقط فکرشون حال دنیاست..
۰۱:۱۳ ۹۴/۰۴/۱۱
همه چی از روی عقدس
۰۱:۲۱ ۹۴/۰۴/۱۱
نصف شب داشتم از کوچه رد میشدم دیدم په پدر داره دخترشو میزنه میگفت تو دیگه بچه من نیستی منم رفتم جداش کردم بعد پدره رفت تو در رو بست منم رفتم جلو دلداریش دادم بعد بلند کردمش بردم نشوندمش یه جایی اونجا از فرست استفاده کردم چند تا هم بوسش کردم بهم گفت میشه بیام خونتون امشب گفتم چراکه نه بعد بهم گفت مشیه به اسم کوچیک صدام کنی گفتم اخه من که اسمتو نمیدونم گفت اسمم روح الله گفتم پدرسگ تو پسری گفت پ میخواستی دختر باشم همنونجا اونقدر زدمش که صدای سگ میداد اخر سر باباش اومد از دستم نجاتش داد
۰۱:۲۴ ۹۴/۰۴/۱۱
دیوونه،خیلی بامزه بود حالا راست گفتی یا نصفه شبی سرکاریم جون روح الله راست بگوخخخخخ
۰۱:۲۶ ۹۴/۰۴/۱۱
به جون روح الله راست میگم
۰۱:۲۷ ۹۴/۰۴/۱۱
خخخخ...منم توعروسی دیدم یه نفرمنوخیلی نگاه میکنه..به دوستم گفتم اون دختره رومی شناسی..منوداره نگاه میکنه..میگه خاک برسرت اون پسره حاجی رمضانه....
۰۱:۲۹ ۹۴/۰۴/۱۱
ایول پسر
۲۳:۱۹ ۹۴/۰۴/۱۱
خخخ
۰۴:۱۴ ۹۴/۰۴/۱۸
خاک تو سرشون اینا هم اسمشون رو گذاشتن مرد؛ بی غیرتا
۰۱:۱۷ ۹۴/۰۵/۲۲
خدایی خیلی زشته