در حال بارگذاری
بالا
۱۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۳۹ ۹۶/۱۱/۲۶
خیلی زود دیر میشه همدیگه رو ناراحت نکنیم چون شایذ فرصت جبران نباشه. من معذرت میخوام @bahar_1

خیلی زود دیر میشه همدیگه رو ناراحت نکنیم چون شایذ فرصت جبران نباشه. من معذرت میخوام @bahar_1

۱۰:۰۲ ۹۶/۱۱/۲۶
حواست به سید باشه مشهد نیست کجایی؟دارم میام مشهد
۱۰:۰۸ ۹۶/۱۱/۲۶
باش چه غلطی کردم برا من حلالیت بگیر ازشون
۰۷:۰۴ ۹۶/۱۲/۱۲
سلام چه غلطی کردی ؟ خخخخ @v_a_h
۰۸:۳۱ ۹۷/۰۲/۲۵
صادق شاکی نشه بعد دوماه بفهمه؟اخر رمضان از ماموریت میاد
۰۸:۳۳ ۹۷/۰۲/۲۵
ب سید نمگیفتید با بدبختی نگهش ذاشتم تهران نیاد
۰۸:۳۵ ۹۷/۰۲/۲۵
برای 1314شما میرید اصفهان مراقب ؟سید تا تعمیر بشه نمیشه جایی بره
۱۶:۵۲ ۹۷/۰۲/۲۵
حذف درخواست
۱۷:۲۱ ۹۷/۰۲/۲۵
همت چرا نیستن؟ازشون شماره بدید،رمز یادداشت و کامپیوتر و سیستم موسسه مشاوره رو میخوام