در حال بارگذاری
بالا
۲۰۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۵۴ ۹۴/۰۳/۱۱
این عکسو از مناطق جنگی مهران ودهلران گرفتم که به شیوه پرسپکتیو هستش وبد نشد ...

این عکسو از مناطق جنگی مهران ودهلران گرفتم که به شیوه پرسپکتیو هستش وبد نشد ...

۱۲:۵۷ ۹۴/۰۳/۱۱
سلام،خوبی شما؟
۱۲:۵۹ ۹۴/۰۳/۱۱
خخخخخ الان دهلرانم
۱۳:۰۰ ۹۴/۰۳/۱۱
موقع عکس فکر کن یه تیر میزد...خخخخخ
۱۳:۰۵ ۹۴/۰۳/۱۱
البته بیشترشون کرد هستن
۱۴:۳۵ ۹۴/۰۳/۱۱
سلام توجاده مهران پر هستش از تانکهای زمان جنگ
۱۶:۴۲ ۹۴/۰۳/۱۱
لایک...
۱۹:۵۰ ۹۴/۰۳/۱۱
خخخخ حالاكه تیرنزد
۲۰:۱۰ ۹۴/۰۳/۱۱
خیلی قشنگ شده جای تعمل و دیدن داره
۲۰:۱۱ ۹۴/۰۳/۱۱
زهره خانوم حیف آمد عکستان را توصیف نکنم ولی بعد از این جسار ت نمیکنم
۲۰:۱۵ ۹۴/۰۳/۱۱
خوهممون كردهستیم حیدری راد
۲۰:۱۶ ۹۴/۰۳/۱۱
اكبراقا مرسی
۲۰:۱۶ ۹۴/۰۳/۱۱
مرسی اقای تقی زاده
۲۳:۲۹ ۹۴/۰۳/۱۱
لاااااااااااایک
۱۴:۳۱ ۹۴/۰۳/۱۳
میسی سعیدددددددددددددددد