در حال بارگذاری
بالا
۲۶۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۳۵ ۹۵/۱۲/۱۵
مرد وقتی عاشق زنی می‌شود در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند

اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تلاش نکند. 

مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را.

"مرد عقل است و زن قلب"

به همین خاطر در هر رابطه‌ای زن بیشتر از مرد اذیت می‌شود...

مرد وقتی عاشق زنی می‌شود در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تلاش نکند. مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را. "مرد عقل است و زن قلب" به همین خاطر در هر رابطه‌ای زن بیشتر از مرد اذیت می‌شود...

۱۴:۳۸ ۹۵/۱۲/۱۵
لاااایک
۱۴:۳۸ ۹۵/۱۲/۱۵
الان آقایون میان اعتراض☺☺
۱۴:۳۹ ۹۵/۱۲/۱۵
بوجودت عزیزم
۱۴:۴۰ ۹۵/۱۲/۱۵
حقیقته اعتراض وارد نیست #بیکار
۱۴:۴۲ ۹۵/۱۲/۱۵
منکه قبولش دارم ☺☺
۱۴:۴۲ ۹۵/۱۲/۱۵
تو عشقی ^_^
۱۴:۴۳ ۹۵/۱۲/۱۵
فداتم
۱۴:۴۳ ۹۵/۱۲/۱۵
خدانکنه عزیزم
۱۴:۴۴ ۹۵/۱۲/۱۵
دقیقاااااهمینطوره ,,,لاااایک
۱۴:۴۵ ۹۵/۱۲/۱۵
قربونت شکوه بانو
۱۴:۴۷ ۹۵/۱۲/۱۵
لاااایک
۱۴:۴۹ ۹۵/۱۲/۱۵
مرسی عزیزم
۱۴:۵۳ ۹۵/۱۲/۱۵
Oh,yes
۱۴:۵۶ ۹۵/۱۲/۱۵
@khp.hassan ^_^