در حال بارگذاری
بالا
۱۸۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۹ ۹۵/۰۵/۲۵
ز پشت تریبونِ دلم عشق چنین گفت
محبوب تو زیباست،قشنگ است ملیح است
اعضاے وجودم همـہ فریاد ڪشیدند
احسنت!صحیح است،صحیح ا‌ست صحیح‌ است!

ز پشت تریبونِ دلم عشق چنین گفت محبوب تو زیباست،قشنگ است ملیح است اعضاے وجودم همـہ فریاد ڪشیدند احسنت!صحیح است،صحیح ا‌ست صحیح‌ است!