در حال بارگذاری
بالا
۵۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۴۹ ۹۵/۱۱/۷
دوشنبه ، 11/4
مدرس : مهندس گودرزی .
موضوع : فضای مجازی.
این جلسه با حضور جمعی از شهروندان محترم منطقه 2 شهر تهران برگزار شد.

دوشنبه ، 11/4 مدرس : مهندس گودرزی . موضوع : فضای مجازی. این جلسه با حضور جمعی از شهروندان محترم منطقه 2 شهر تهران برگزار شد.