در حال بارگذاری
بالا
۱۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۰۰ ۹۴/۱۲/۲۰
همیشه باید کسی باشد
که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد....
که اگر سکوت کردی بفهمد.......
کسی باشد که اگر بهانه گیر شدی بفهمد.....
کسی باشد که اگر سردرد را بهانه اوردی برای رفتن و نبودن
بفهمد به توجهش احتیاج داری......
بفهمد که درد داری
که زندگی درد دارد بدونِ او.....
همیشه باید کسی باشد که ارومت کند حتی وقتی سردی...

همیشه باید کسی باشد که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد.... که اگر سکوت کردی بفهمد....... کسی باشد که اگر بهانه گیر شدی بفهمد..... کسی باشد که اگر سردرد را بهانه اوردی برای رفتن و نبودن بفهمد به توجهش احتیاج داری...... بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد بدونِ او..... همیشه باید کسی باشد که ارومت کند حتی وقتی سردی...

۱۳:۰۶ ۹۴/۱۲/۲۰
like
۱۳:۱۱ ۹۴/۱۲/۲۰
لایک....
۰۰:۰۴ ۹۴/۱۲/۲۱
لایک...