در حال بارگذاری
بالا
۶۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۵ ۹۷/۰۲/۴
 اوج بی شرفی و بی حیایی در جعل خبر

چند روز است که در بعضی سایتها و کانالها و گروههای مجازی عکسی مربوط به گاز گرفتگی یک خانواده در سال 94 به عنوان خودکشی با سم به دلیل فقر منتشر میشود!

ایتا/سروش/تلگرام  @DrDadkhah

عکسها از فضای مجازی

اوج بی شرفی و بی حیایی در جعل خبر چند روز است که در بعضی سایتها و کانالها و گروههای مجازی عکسی مربوط به گاز گرفتگی یک خانواده در سال 94 به عنوان خودکشی با سم به دلیل فقر منتشر میشود! ایتا/سروش/تلگرام @DrDadkhah عکسها از فضای مجازی