در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۳ ۹۶/۰۹/۱۷

۱۳:۰۱ ۹۶/۰۹/۱۷
چه کارا .. برقتونو قطع میکنیم هخخخ
۱۳:۰۴ ۹۶/۰۹/۱۷
ای جان
۱۳:۰۶ ۹۶/۰۹/۱۷
بله . برق سرمایه ملی هس از هدر دادن آن خودداری کنید .. (بابا برقی گفت اینا رو من نبودم هخخخت)
۱۳:۰۷ ۹۶/۰۹/۱۷
اوه یس
۱۳:۰۸ ۹۶/۰۹/۱۷
:/ رد دادم فک کنم :/ مگه نه؟؟
۱۳:۰۸ ۹۶/۰۹/۱۷
اب مایه حیات است در مصرف برق صرفه جویی کنید اداره ی گاز
۱۳:۰۹ ۹۶/۰۹/۱۷
نه عزیز