در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۴۸ ۹۶/۰۲/۱
آغــــوش تو

مثل جنگـل هـــاے شمال
مثل بـــاراڹ هــاے ریز ریز

مثـــل دریـــا
دلنشین خواستنے

تنهـا آرزوے مـن است

مرا درآغوشت بگیـــر و
دریغـش نـکن

آغــــوش تو مثل جنگـل هـــاے شمال مثل بـــاراڹ هــاے ریز ریز مثـــل دریـــا دلنشین خواستنے تنهـا آرزوے مـن است مرا درآغوشت بگیـــر و دریغـش نـکن