در حال بارگذاری
بالا
۲۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۰۳ ۹۳/۱۲/۲۰
کجا قابلند می گساران او
که بهره ز صهبای جامش برند؟
اگر جویمش سجده ای دائمی به خال لب لاله فامش برم

کجا قابلند می گساران او که بهره ز صهبای جامش برند؟ اگر جویمش سجده ای دائمی به خال لب لاله فامش برم

۱۳:۱۱ ۹۴/۰۱/۱
راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : آب ، آتش ، خاک ، هوا … آبی که از تو دریغ کردند آتشی که در خیمه گاهت افتاد خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها … ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا …
۱۸:۵۴ ۹۴/۰۱/۲۶
√√√√√√°°°