در حال بارگذاری
بالا
۳۸۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۵۷ ۹۴/۰۵/۶
دیگر ای دنیا به نامم قرعه ای را وا نکن/
امتحان پس داده ای را دل خوش فردا نکن/
آسمان وقتی نمی بارد به بخت شور من/
بی نصیبی را برایم مصلحت معنا نکن/
بر سر این که غرورم را چگونه بشکنی/
این همه با خستگی های تبر دعوا نکن/
بعد از این که می تکانی شاخ و برگ باورم/
ریشه هایم را اسیر شعله سرما نکن/
دل بریدیم ما اگر از هر امید و بایدی/
ذهنمان را این همه بازیچه اما نکن/
نسل ما می سوزد اما نسل بعدی را فقط/
با اذان در گوششان آواره دنیا نکن/
گرچه گور آرزوهایم به دستت کنده شد/
روزگارم را شبیه روز عاشورا نکن

دیگر ای دنیا به نامم قرعه ای را وا نکن/ امتحان پس داده ای را دل خوش فردا نکن/ آسمان وقتی نمی بارد به بخت شور من/ بی نصیبی را برایم مصلحت معنا نکن/ بر سر این که غرورم را چگونه بشکنی/ این همه با خستگی های تبر دعوا نکن/ بعد از این که می تکانی شاخ و برگ باورم/ ریشه هایم را اسیر شعله سرما نکن/ دل بریدیم ما اگر از هر امید و بایدی/ ذهنمان را این همه بازیچه اما نکن/ نسل ما می سوزد اما نسل بعدی را فقط/ با اذان در گوششان آواره دنیا نکن/ گرچه گور آرزوهایم به دستت کنده شد/ روزگارم را شبیه روز عاشورا نکن

۰۲:۰۹ ۹۴/۰۵/۶
لاییییییک.....غمگین
۰۲:۱۱ ۹۴/۰۵/۶
ممنونم از حضورت ارغوان عزیز @shad.bad
۰۲:۱۳ ۹۴/۰۵/۶
خواهش میکنم. ...
۰۲:۱۷ ۹۴/۰۵/۶
لایکککککک دوستم فال نیکو حال نیکو روزگاری شاد ونیکو دربه روی بخت نیکو رابرایت آرزو دارم
۰۲:۲۷ ۹۴/۰۵/۶
سپاسگذار ِ لطف ومحبتتم نرگس خانم گل @setayesh1040
۰۲:۲۷ ۹۴/۰۵/۶
خواهش امیرآقا
۰۲:۲۸ ۹۴/۰۵/۶
لایییییییییییییییییییییییک طلایی
۰۲:۳۰ ۹۴/۰۵/۶
تشکررررررررررر طلایی شادی خانم @shadi83
۰۲:۳۱ ۹۴/۰۵/۶
ممنونات
۰۲:۳۲ ۹۴/۰۵/۶
خواهشات (: @shadi83
۰۲:۳۶ ۹۴/۰۵/۶
تشکرات
۰۲:۴۰ ۹۴/۰۵/۶
ارادات (; @shadi83
۰۲:۴۱ ۹۴/۰۵/۶
شادی خانم البته منظورم همون ارادت بود که جمعش بستم.خخخخخخخ @shadi83
۰۲:۴۱ ۹۴/۰۵/۶
فدااات