در حال بارگذاری
بالا
۱۶۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۲۵ ۹۴/۰۹/۲

سلام. همچنین
۱۳:۴۲ ۹۴/۰۹/۵
سلام. ی پیشنهاد. .آرامش دهنده .... دنیای پیرامون شما تصویری از دنیای درون شماست . تصاویر ذهنی که به آن مشغول هستید . افکار، احساسات و رفتار شما را تحت تاثیر قرار می دهد . هر چیزی که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنید . نهایتا در زندگی شما به واقعیت می پیوندد . لطفا مثبت فکر کنید لطفا خوبیها را تجسم کنید ...روزگارتان شاد. ..
۱۳:۵۰ ۹۴/۰۹/۵
ممنون نبی اقا