در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۵۰ ۹۶/۰۸/۲۴
شعرهاچه کوچکند
پیش حال مادری کنارنعش کودکش
شعرهاچه کوچکند
پیش دستهای کودکی به گردن عروسکش
شعرهاچه کوچکند
پیش آخرین نوازش پدر،بروی گونه‌های کوچکش
داغهاچه بی‌نهایتند
شعرهاچه کوچکند

#قاسم_صرافان

شعرهاچه کوچکند پیش حال مادری کنارنعش کودکش شعرهاچه کوچکند پیش دستهای کودکی به گردن عروسکش شعرهاچه کوچکند پیش آخرین نوازش پدر،بروی گونه‌های کوچکش داغهاچه بی‌نهایتند شعرهاچه کوچکند #قاسم_صرافان