در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۴۲ ۹۶/۰۹/۱۶
■■لطفاکامنت اول روبخونید.■■

■■لطفاکامنت اول روبخونید.■■

۲۰:۴۴ ۹۶/۰۹/۱۶
زنى هستم كه عشقم را یكى یكدانه مى خواهم/ تو را رقصان تو را خندان تو را مستانه مى خواهم/ حذر كن از فرو رفتن به تنهایى شبانگاهان/ سرم دردى كشد از غم برایش شانه مى خواهم/ شوم شمعى به تاریكى بسوزم تا سحر از عشق/ به آغوشم اگر آیى تو را پروانه مى خواهم/ تورا مانند قلک ها كه دنیا اعتبارش بود/ تو را از كودكى هایم ولى همخانه مى خواهم/ بنازم من همان چاهى كه یوسف را عزیزش كرد/ به چاهى بسته ام دل را به دورش چانه مى خواهم/ بخوان شعر مرا شبها بگو از دل غزل هایت/ شبى شاعر شبى عاشق دلى ویرانه مى خواهم/ برایت قصه مى خوانم برایم غصه مى بافى/ كمى شاید تو را عاقل ، كمى دیوانه مى خواهم/ چنین مردى نمى یابم تو را در آرزو دارم/ گمانم این شود رویا و من افسانه مى خواهم ....