در حال بارگذاری
بالا
۶۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۲۴ ۹۵/۰۹/۱۲
(روی ستون زیر مجسمه نوشته:جورج واشنگتن،فراماسون و اولین رئیس جمهور(امریکا)). وقتی کسی می گه که فراماسونرها کشور(امریکا) رو اداره نمی کنند(این رو بهش نشون بده)/ 
pro spiracy=طرفدار توطئه
#انگلیسی #فراماسون #فراماسونری #امریکا
English #english

(روی ستون زیر مجسمه نوشته:جورج واشنگتن،فراماسون و اولین رئیس جمهور(امریکا)). وقتی کسی می گه که فراماسونرها کشور(امریکا) رو اداره نمی کنند(این رو بهش نشون بده)/ pro spiracy=طرفدار توطئه #انگلیسی #فراماسون #فراماسونری #امریکا English #english