در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۱ ۹۶/۱۰/۱۸
به هر چیز در جهان پناه بیاوری، 
در امان خواهی ماند، 
اما كافیست 
انسان بفهمد بی‌پناهی!

به هر چیز در جهان پناه بیاوری، در امان خواهی ماند، اما كافیست انسان بفهمد بی‌پناهی!

۱۳:۰۵ ۹۶/۱۱/۱۹
سلام سعید گل روزت خوش
۱۳:۳۷ ۹۶/۱۱/۱۹
سلام بح بح سارای گل همه روزت قشنگ گل دختر
۱۳:۵۱ ۹۶/۱۱/۱۹
مرررسیتم رفیق .بهمچنین
۱۳:۵۲ ۹۶/۱۱/۱۹
خوبی چخبر من نیستم یا شما
۱۳:۵۶ ۹۶/۱۱/۱۹
سلامتی...شما که خیلی کم پیدا شدی
۱۳:۵۹ ۹۶/۱۱/۱۹
بله شرمنده رفقا شدیم
۱۴:۱۲ ۹۶/۱۱/۱۹
دشمنت شرمنده