در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۵ ۹۷/۱۰/۵
#خبر: 
رییس دانشگاه خاتم در کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیم‌سنجی ایران؛ وجود مبنای علمی برای مدل‌ها، اجتناب‌ناپذیر است. www.bpi.ir/news/view/762#

#خبر: رییس دانشگاه خاتم در کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیم‌سنجی ایران؛ وجود مبنای علمی برای مدل‌ها، اجتناب‌ناپذیر است. www.bpi.ir/news/view/762#