در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۴۶ ۹۷/۰۳/۲۶
سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ بیماری. بیماریها. جسمی درمانگر. روحی. روح. روان. ذهن. ذهنی. فکر. روانی. درمان. خواب درمانی. خودهیپنوتیزم. سایکولوژی. روان درمانی.

سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ بیماری. بیماریها. جسمی درمانگر. روحی. روح. روان. ذهن. ذهنی. فکر. روانی. درمان. خواب درمانی. خودهیپنوتیزم. سایکولوژی. روان درمانی.